Política de privacitat

Titular del web

 • La seva denominació social és: Biocitrus Ebre sl (en endavant Biocitrus)
 • El seu CIF: B55644777 inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al tom 2847, foli 109, full T-47.573, inscripció 1ª
 • El seu domicili social és: Carrer Cavaller de Gràcia número 1, pis 1, Porta 2, 43500 Tortosa
 • La seva activitat social és: Producció, envasat i venda de cíticos orgànics
 • Correu electrònic: info@biocitrus.eu
 • Finalitat de lloc web: Informació dels nostres productes ecològics
 • Pàgines de Biocitrus: biocitrus.eu

 

Protecció de dades personals

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable: Biocitrus i correu electrònic de contacte info@biocitrus.eu

 

Els teus drets de protecció de dades

Com exercitar els teus drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Biocitrus oa l'adreça de correu electrònic indicat a l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar a l'exercici de els drets següents:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: podràs preguntar a Biocitrus si aquesta empresa està tractant les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes).
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per Biocitrus per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-te al tractament: Biocitrus deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, Biocitrus et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.
 • Dret a l'esborrat de les dades: i llevat imperatiu legal s'esborraran després la teva confirmació.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què Biocitrus està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al responsable de seguretat de Biocitrus (indicat a dalt) oa l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d'Espanya.

Dret a l'oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d'enviar un correu electrònic a info@biocitrus.eu i sol·licitar-ho.

 

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades d'usuaris enviats per Biocitrus a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l'usuari ofereix el seu consentiment fins que ho retira.

Secret i seguretat de les dades

Biocitrus es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Biocitrus com a titular de Biocitrus, oa tercers amb motiu de la utilització d'aquest.

 

Bretxes de seguretat

Biocitrus adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus, atacs de força bruta i injeccions de codi.

No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Biocitrus no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari ) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Tot i això, per tractar de garantir la seguretat i privacitat de les teves dades personals, Biocitrus disposa d'un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris. En cas de detectar alguna escletxa, Biocitrus es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

 

Quina informació recaptem dels usuaris i per a què els fem servir

Tots els productes i serveis oferts en el lloc web Biocitrus remeten a formularis de contacte.

Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades. Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d'activitats de tractament de les dades

Web i hosting: Biocitrus compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l'enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que Biocitrus ha contractat SeGeTIC .

Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Biocitrus és titular.

 • Ens arribarà la teva IP, que serà usada per comprovar l'origen del missatge a fi d'oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen en el lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives al seu ISP.
 • Així mateix, podràs facilitar-nos les dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte .

Registre d'usuaris: No s'admeten excepte petició expressa.

Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és 1 & 1 .

Missatgeria instantània: Biocitrus no presta servei a través de missatgeria instantània com, per exemple, WhatsApp, Facebook Messenger o Line.

 

Contingut incrustat des d'altres webs

Els articles de Biocitrus poden incloure contingut incrustat (p.ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d'altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l'altra web. Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, fer servir galetes, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment del teu interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquesta web.

Altres serveis: Certs serveis prestats mitjançant el lloc web Biocitrus poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d'aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens demanis.

xarxes socials

Presència en xarxes: Biocitrus compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d'Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que Biocitrus durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Biocitrus podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes i de prestar servei personalitzat d'atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas Biocitrus extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués puntual i expressament consentiment per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d'aquest, Biocitrus t'ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

 

Encarregats del tractament fora de la UE

Correu electrònic. El servei de correu electrònic de Biocitrus es presta usant els serveis de Microsoft Corporation .

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L'accés i / o ús de Biocitrus atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present avís legal en relació amb determinats serveis i continguts de Biocitrus.

En la utilització de Biocitrus l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Biocitrus o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Biocitrus o que impedís, de qualsevol forma , la normal utilització Biocitrus.

 

Responsabilitat legal pel contingut

Biocitrus conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l'usuari a casos concrets.

Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Biocitrus.

El contingut dels articles publicats en Biocitrus no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.

L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en Biocitrus sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal Biocitrus ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització , reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en Biocitrus, haurà de notificar aquesta circumstància a Biocitrus indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en Biocitrus, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Normativa i resolució de conflictes

Les presents condicions d'ús de Biocitrus es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol.

Aquest avís legal no s'arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d'Internet en Biocitrus.

Els usuaris es poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum del que Biocitrus formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Biocitrus, excepte per a solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d'una activitat que requereixi col·legiació, en el cas l'usuari haurà de dirigir a l'òrgan corresponent del col·legi d'advocats oportú.

Sempre que l'usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Tortosa, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre'ls.

 

Què esperem dels usuaris

L'accés i / o ús de Biocitrus a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present avís legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts de Biocitrus.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a Biocitrus no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Biocitrus. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquest lloc web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web Biocitrus proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer els nostres productes, encara que Biocitrus no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l'usuari per accés a aquests enllaços.

L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal Biocitrus haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de Biocitrus.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Biocitrus i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de Biocitrus dels seus continguts o serveis.

 

remarketing

La funció de remàrqueting o d'audiències similars d'AdWords ens permeten arribar a les persones que hagin visitat el nostre lloc web anteriorment i ajudar-los a completar el seu procés de venda.

Com a usuari, quan entris a la nostra web, et instal·larem una cookie de remàrqueting (pot ser de Google Adwords, de Criteo o d'altres serveis que ofereixin remàrqueting).

 • Aquesta galeta emmagatzema informació del visitant.
 • Quan el visitant abandona la nostra web, la galeta de remàrqueting segueix al seu navegador.

 

Altres condicions d'ús d'aquest lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal.

Així mateix, es compromet, llevat d'autorització prèvia, expressa i escrita de Biocitrus a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per comoditat, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@biocitrus.eu.

Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a Biocitrus, CIF B55644777, amb domicili en Carrer Cavaller de Gràcia número 1, pis 1, Porta 2, 43500 Tortosa (Tarragona), Espanya.

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Biocitrus no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Biocitrus, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Biocitrus qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web.

Conseqüentment, Biocitrus assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per tercers.

 

Exercici de drets ARCO

Podràs exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

Per això t'informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal d'Biocitrus, CIF B55644777, en Carrer Cavaller de Gràcia número 1, pis 1, Porta 2, 43500 Tortosa (Tarragona), Espanya o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: info@biocitrus.eu.

Abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per confirmar-te la execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Biocitrus no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Biocitrus no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Biocitrus amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Biocitrus, si us plau dirigeix-te a info@biocitrus.eu o utilitza el formulari de contacte disponible al lloc web .

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc.

És important que entenguis quina informació recollim i com la utilitzem ja que l'accés a aquest lloc implica l'acceptació la nostra política de privacitat.

 

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Biocitrus, en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

 

correus comercials

D'acord amb la legislació vigent, Biocitrus no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari.

En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut en Biocitrus, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra Newsletter / butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.